Новини МГУ

23 травня 2024 року на кафедрі музичного мистецтва та звукорежисури відбулося обговорення проекту освітньо-професійної програми "Музичне мистецтво"

23 травня 2024 року на кафедрі музичного мистецтва та звукорежисури відбулося обговорення проекту освітньо-професійної програми "Музичне мистецтво" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. В обговоренні прийняли участь здобувачі і викладачі кафедри ММЗ, декан факультету мистецтва і дизайну ст. викладач Кравець Н. В., гарант програми "Музичне мистецтво", завідувачка кафедри, канд. мистецтвознавства, доцент Каплун Т. М., а також стейкхолдери-роботодавці (головний хормейстер Одеського театру музичної комедії ім. М. Водяного, канд. мистецтвознавства, доцент, Савенко С. М., викладач кафедри теорії музики і композиції Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової, канд. мистецтвознавства, доцент Шустов С.Л., директор мистецької школи N1 ім. Емыля Гылельса, канд. мистецтвознавства, доцент, Русяєва М.В.). Стейкхолдери зазначили високий рівень проєкту ОПП "Музичне мистецтво" на 2024-2025 учб.р., його потужний, ємкий, логічно побудований зміст, в якому активно задіяні всі складові сучасної освітньої програми вищої музичної освіти - освітня, творча, наукова, а також активно проявлені студентоцентрований і духовно-виховний аспекти, питання психологічної та соціальної безпеки. Атмосфера зустрічі була творчою, жвавою, від роботодавців, здобувачів, викладачів надійшла низка цікавих пропозицій щодо подальшого удосконалення ОПП.
Made on
Tilda