Новини МГУ

В УНІВЕРСИТЕТІ ВІДБУВСЯ НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

В Міжнародному гуманітарному університеті пройшов перший науковий медичний форум, що об'єднав академічну спільноту трьох факультетів, які готують здобувачів освіти за спеціальностями галузі знань "Охорона здоров'я". Науково-педагогічний склад, аспіранти, здобувачі освіти, запрошені гості в дружній діловій атмосфері розглянули актуальні питання подальшого розвитку медичної науки в Міжнародному гуманітарному університеті. Сьогодні, коли в умовах війни змінюються психологічний мікроклімат у суспільстві та структура захворюваності з переважанням психосоматичних розладів, зменшується доступність якісних лабораторно-інструментальних досліджень, проходить міграція великих груп населення всередині країни та поза її межами - все це доволі значно змінює підходи до проведення наукових досліджень в медичній науці.

Головуючим на форумі був перший проректор університету, доктор психологічних наук, професор В.О.Лефтеров. Він привітав усіх присутніх від імені Президента університету академіка С.В. Ківалова та ректора професора К.В. Громовенка, зазначив, щоподальший розвиток медичної науки в Міжнародному гуманітарному університеті – це вимога часу і закономірність невпинного руху вперед молодого, але вже авторитетного закладу вищої освіти. З програмною доповіддю щодо підходів до проведення наукової роботи за медичними спеціальностями виступив доктор медичних наук, професор, президент наукової спілки патофізіологів України, професор кафедри загально-медичних наук А.І. Гоженко, який окреслив пріоритетні напрямки наукової діяльності, які можуть бути доступними навіть в важких умовах воєнного стану.

Виступи завідувача кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів доктора медичних наук професора О.О. Тарабріна та його колеги, завідувача однойменної кафедри Дніпровського державного медичного університету доктора медичних наук, професора Ю.Ю. Кобеляцького, який приєднався до учасників форуму онлайн, були присвячені питанням розробки та впровадження в клініку сучасних діагностичних методів по визначенню параметрів гемостазу. Професор Кобеляцький Ю.Ю. є також членом спеціалізованої докторської вченої ради з медичних наук при нашому університеті.

Доктор медичних наук, професор кафедри загальної стоматології Ю.Г. Чумакова представила учасникам форуму свій погляд на стратегію проведення наукових досліджень і роль особистості науковця в цьому складному процесі. Також вона запропонувала створити при університеті Комісію з питань біоетики, яка є необхідною складовою в структурі дослідницького медичного закладу.

Знаковою подією на форумі було створення Науково-медичної ради Міжнародного гуманітарного університету, метою якої будесприяння менеджменту наукової діяльності Університету в галузі медицини, координація зусиль науковців при проведеннідосліджень зактуальних фундаментальних та прикладних науково-медичних проблем, а також здійснення методичного, консультативного та експертногосупроводження наукових досліджень, підвищення та підтримання на сучасному світовому рівні наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників медичного профілю.До складу Науково-медичної радиувійшли, як досвідчені науковці та педагоги, так і здобувачі, представники студентського самоврядування. Головою радиобрано ГоженкаА.І., заступником голови ради - Тарабріна О.О., секретарем - Єфременкову Л.Н.

Загалом проведений науковий медичний форум дозволив обговорити низку вкрай важливих питань, які повинні зробити освітню та наукову діяльність в Міжнародному гуманітарному університеті ще більш насиченою, змістовною, продуктивною та сучасною.
Made on
Tilda