Новини МГУ

23 вересня 2023 року у приміщені зали засідань Міжнародного гуманітарного університету

за підтримкою Президента Міжнародного гуманітарного університету академіка Ківалова Сергія Васильовича та під керівництвом Голови спеціалізованої вченої ради Д 41.136.01 професора Громовенка Костянтина Вікторовича, відбувся блискучий захист дисертації доцента кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія» Ракіпової Інни Василівни на тему «Теоретичні, правові та праксеологічні засади правозахисної комунікації потерпілого у кримінальному провадженні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю – 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». Дисертація була виконана на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету Міністерства освіти і науки України. Опонентами дисертації виступили: Капліна Оксана Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Сергєєва Діана Борисівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Крет Галина Романівна, доктор юридичних наук, професор, суддя Великої Палати Верховного Суду, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду. Дисертаційне дослідження виконувалась протягом останніх п’яти років, тобто як у мирний час, так і під час здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану. За ці роки тільки значно актуалізувалось дослідження питань забезпечення прав потерпілого та налагодження з цією метою його процесуальної комунікації, яка, безсумнівно, має правозахисний характер у кримінальному провадженні. Вибір теми дослідження визначило й те, що слід напрацювати систему комунікативних гарантій, яка мала б переважити на терезах Феміди комунікативні бар’єри, що характерні сьогодні кримінальному процесуальному законодавству. Сьогодні, в умовах продовжуваної Росією надзвичайно жорстокої війни ця проблема отримує нові аспекти. У якості головної концептуальної ідеї дисертаційного дослідження була обрана концепція правозахисної комунікації потерпілого у кримінальному процесі як цілісного ефективного правового механізму реалізації його прав та законних інтересів, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення КПК України в частині реалізації правозахисної комунікації потерпілого та правозастосовної практики в цій сфері. Відтак, основною метою дисертаційної роботи, стало удосконалення механізму надання безоплатної правничої допомоги жертвам кримінальних правопорушень. Окрім опонентів, в обговоренні основних положень дисертації прийняли участь представники професорсько-викладацького складу та члени СВР Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету. Захист дисертації Ракіпової І. В. мав характер наукової дискусії, в ході якої здобувачка не тільки познайомила наукове співтовариство із результатами свого дослідження, але й відповідала на питання, як загальнотеоретичного, так і суто практичного спрямувань.
Made on
Tilda