Новини МГУ

14 лютого 2023 року у приміщені зали засідань Міжнародного гуманітарного університету

відбулася публічна презентація наукових результатів дисертації Матвєєва Олексія Валерійовича, на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Правове регулювання прикордонної діяльності у сучасній державі: загальнотеоретичне і компаративне дослідження».

Дисертаційне дослідження було проведено О. В. Матвєєвим під час навчання ним в аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету.

Вибір теми дослідження визначило те, що проблематика безпеки державних кордонів (як важливої передумови збереження територіальної цілісності) для України гостро постала з перших років Незалежності, проте не тільки не втрачала своєї значущості, але й набувала усе більшої актуальності особливо після 2014 року. Сьогодні, в умовах продовжуваної Росією надзвичайно жорстокої війни ця проблема отримує нові аспекти.

У якості головної концептуальної ідеї дисертаційного дослідження була обрана ідея комплексної пов’язаності правового регулювання прикордонної діяльності з природою державного кордону, його призначенням і функціями, з соціо-культурними детермінантами прикордонної діяльності і потенціалом впливу права на її здійснення.

В обговоренні основних положень дисертації прийняли участь представники професорсько-викладацького складу кафедри державно-правових дисциплін.

Публічна презентація мала характер наукової дискусії, в ході якої здобувач не тільки познайомив наукове співтовариство із результатами свого дослідження, але й відповідав на питання, як загальнотеоретичного, так і суто практичного спрямувань.
Made on
Tilda