Новини МГУ

В рамках проведення європейського конгресу анестезіологів «Euroanaesthesia 2023»

делегація Міжнародного гуманітарного університету у складі ректора, професора Костянтина Громовенка, завідувача кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, професора Олега Тарабріна, доктора філософії Вікторії Громовенко, CEO Medvoice Павла Тарабріна взяла участь у церемонії урочистого відкриття конгресу у виставковому центрі Scottish Event Campus

(Exhibition Way, Glasgow, United Kingdom)

Представники більш 100 країн світу презентують свої досягнення у сфері анестезіології. Вивчаємо найкращі практики з метою залучення до навчального процесу підготовки медиків університету. Далі буде…

Факультет медицини та громадського здоров’я МГУ

Факультет стоматології та фармації Міжнародного гуманітарного університету

Within the European congress of anesthesiologists "Euroanaesthesia 2023", the delegation of the International Humanitarian University, consisting of the Rector, Professor Kostyantyn Hromovenko, the Head of the department of anesthesiology, intensive care and emergency medicine, Professor Oleg Tarabrin, Doctor of Philosophy Victoriia Hromovenko, CEO of Medvoice Pavlo Tarabrin took part in the grand opening ceremony of the Congress at the Scottish Event Campus exhibition center

(Exhibition Way, Glasgow, United Kingdom)

Representatives of more than 100 countries are presenting their achievements in the field of anesthesiology. We study the best practices in order to involve them in the educational process and training the medical students of the university. To be continued…
Made on
Tilda