Новини МГУ

КРУГЛИЙ СТІЛ З ГАРАНТАМИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ З ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

5 квітня 2024 року Центром забезпечення якості освіти Міжнародного гуманітарного університету було організовано та проведено круглий стіл за темою: «Удосконалення якості освіти та особливості акредитацій освітніх програм в сучасних умовах». Круглий стіл проходив під головуванням ректора університету професора Костянтина Громовенка. В роботі круглого столу взяли участь гаранти освітніх програм, завідувачі випускових кафедр, декани факультетів, науково-педагогічні працівники університету. Виступаючи перед присутніми, Костянтин Громовенко наголосив на необхідності дотримання європейських стандартів забезпечення якості освіти та окреслив стратегічні напрямки підготовки до проведення акредитацій освітніх програм в університеті.

Під час круглого столу перший проректор університету професор Василь Лефтеров презентував для науково-викладацької спільноти загальний план першочергових заходів щодо підвищення якості вищої освіти. Звернув увагу на обов’язкове залучення до процесу перегляду та періодичного оновлення освітніх програм роботодавців, здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування, академічної спільноти та інших стейкголдерів.

Предметом обговорення круглого столу також були питання щодо дотримання академічної доброчесності, забезпечення студентоцентрованого підходу, профілактики та вирішення конфліктних ситуацій, проведення різноманітних опитувань здобувачів, викладачів та роботодавців з метою здійснення об’єктивного моніторингу якості освітньої діяльності в університеті.
Made on
Tilda