Новини МГУ

На кафедрі кіно і телебачення відбулося обговорення освітніх програм зі стейкхолдерами.

З метою забезпечення якості освітньої діяльності, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, на кафедрі кіно і телебачення факультету мистецтва і дизайну передбачається послідовне дотримання визначених Міжнародним гуманітарним університетом процедур запровадження, моніторингу, перегляду і оновлення освітніх програм з урахуванням зауважень та пропозицій стейкхолдерів.

31 травня за участю викладацького складу, здобувачів кафедри, директора Одеської кіностудії Андрія Осіпова та продюсера Ганни Дочевої обговорювались питання академічної співпраці: надання якісної освіти та підтримки успішного навчання здобувачів, організації стажування, розробки та вдосконаленні освітніх програм, залучення фахівців з партнерських компаній для викладання спеціалізованих курсів.

В ході зустрічі було обговорено питання пов’язані із реалізацією освітньо-професійних програм, висловлені побажання і пропозиції, запропоновані шляхи їх вирішення, акцентовано увагу на розширенні каталогу вибіркових освітніх компонентів. Учасники зустрічі дискутували щодо актуальних вимог до рівня теоретичної та практичної підготовки майбутніх випускників. Було запропоновано залучити до проведення бінарних занять, гостьових лекцій провідних фахівців аудіовізуального виробництва. Вони дають можливість отримати актуальні відгуки, поради та рекомендації від різних зацікавлених сторін, сприяють поліпшенню навчальних планів, методик викладання, програмних цілей та забезпечують взаємодію між усіма учасниками програми для досягнення спільних цілей.

За словами завідувача кафедри кіно і телебачення, професора Ярослава Лупія співпраця гарантів освітньо-професійних програм зі стейкхолдерами є важливим аспектом розвитку освітньої та наукової діяльності.

– Ця співпраця допомагає забезпечити актуальність навчальних програм, підготувати здобувачів до викликів реального світу, сприяє плануванню наукових досліджень і поширенню інновацій, а також досягненню цілей сталого розвитку в нашому університеті. Лише в тісній співпраці між закладом освіти та роботодавцями можлива фахова підготовка майбутніх спеціалістів, – підкреслив науковець.
Made on
Tilda