Новини МГУ

Методичний семінар

На виконання Розпорядження Ректора Міжнародного гуманітарного університету "Про заходи щодо підвищення навчально-методичного рівня викладачів, задіяних у підготовці здобувачів до НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄДКІ" 15 лютого був проведений методичний семінар за участю професорсько-викладацького складу кафедр медичних факультетів: загально-медичних наук, медичної хімії та біології, загальної та клінічної фармакології. Проводили семінар декан факультету медицини та громадського здоров'я доцент Кукушкін В.Н. та керівник фахової комісії завідувачка кафедри загально-медичних наук професор Ковальчук Л.Й. Викладачі, що були присутні на семінарі, мають багатий досвід підготовки здобувачів вищої освіти до іспиту КРОК-1. Це стосується таких компонентів освітніх програм, як Медична біологія, Анатомія, Гістологія, Мікробіологія, Біологічна хімія, Фізіологія, Патофізіологія, Патоморфологія, Фармакологія. Складання ЄДКІ (КРОК-1) є основною формою проміжної атестації здобувачів спеціальностей "Медицина", "Стоматологія", "Фармація, промислова фармація". Якісна підготовка до цього іспиту є головним пріоритетом в навчальному процесі на всіх мединих спеціальностях Міжнародного гуманітарного університету. Цікаво було почути думки викладачів щодо змісту тестових завдань, методик підготовки до складання КРОК-1, ролі здобувача в успішному складанні іспиту, структури навчальних планів і розкладу занять з урахуванням вимог до обов'язкової підготовки до КРОКУ за всіма відповідними дисциплінами. Був зроблений акцент на необхідності обговорення тестових завдань КРОКУ на кожному практичному занятті з дисциплін. Даний семінар був дуже корисним для всіх його учасників перед початком нового семестру, коли незабаром наші здобувачі складатимуть даний іспит. Віримо, що тісна співпраця між всіма кафедрами, що забезпечують освітній процес за медичними спеціальносятми, стане запорукою для успішного складання КРОКУ-1 здобувачами Міжнародного гуманітарного університету.
Made on
Tilda