Новини МГУ

Прийом до аспірантури на підготовку фахівців ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання за спеціальністю 081 Право, 293 Міжнародне право

Вступ до МГУ
Шановні випускники!
Інститут права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету оголошує у 2021 р., прийом до аспірантури на підготовку фахівців ступеня доктора філософії за денною і заочною формами навчання за спеціальністю 081 Право, 293 Міжнародне право.
✅Навчання у аспірантурі передбачає отримання теоретичних знань необхідних для формування у здобувачів компетентностей, достатніх для здійснення як юридичної практичної так і науково-педагогічної діяльності. 
✅Програма складається з широкого переліку поглиблених лекційних курсів та практикумів з проблематики сучасного правознавства та державознавства, галузевих юридичних дисциплін, лекційних та практичних курсів з іноземних мов.
✅Під час навчання забезпечується висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій та створюються всі необхідні умови для моделювання аспірантами власної освітньої траєкторії.
✅До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вишу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Документи, необхідні для вступу в аспірантуру:
♦️Заяву в паперовій формі; 
♦️паспорт; військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних; ♦️документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього вступник подає особисто до приймальної комісії.
♦️Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки, спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити, а також наукового керівника.
До заяви подаються такі документи:
1. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта).
2. Копія довідки про ідентифікаційний код.
3. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копію диплома про визнання).
4. Особовий листок з обліку кадрів, 2 кольорові фотокартки (розміром 3x4 см).
5. Наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.
6. Автобіографія.
7. Копія трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи.
8. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).
9. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу).
10. Посвідчення про складені кандидатські іспити.
за наявності.
Детальніше за телефонами: 0674805088 – д.ю.н., доцент Манько Денис Григорович.
Приєднуйся до нас в Інтернеті: сайт – https://mgu.edu.ua;
Instagram – impeo_mgu.
Made on
Tilda