Новини МГУ

Розширене засідання кафедра загальної та клінічної фармакології факультету фармації та медсестринства МГУ

26 червня 2024 року кафедра загальної та клінічної фармакології факультету фармації та медсестринства МГУ провела розширене засідання разом із стейкхолдерами, запрошеними фахівцями та активними студентами, які навчаються на спеціальності «226 Фармація, промислова фармація».
Під час засідання було розглянуто питання гармонізації теоретичної підготовки студентів з практичними аспектами роботи. В цьому зацікавлені всі — і освітяни, і практична фармація. Голова засідання, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри Борисюк І.Ю. зазначила, що предметно-змістовна концепція підготовки фахівців фармації принципово відрізняється від підготовки фахівців інших галузей. Випускники закладів вищої освіти отримують належні теоретичні знання, але не мають достатніх навичок для того, щоб одразу ефективно і якісно почати працювати на своїх робочих місцях. Окрім набуття фахових компетентностей, молодь потребує й сформованих умінь роботи в команді, відповідального ставлення до процесів і результатів власної професійної діяльності і соціальної адаптації до виконання практичної, фахової роботи. Питання підготовки ініціативних та конкурентно спроможних випускників були і є актуальними. Вирішується це питання шляхом створення гнучкої системи управління змістом освітніх програм з урахуванням думок стейкхолдерів, здійснення моніторингу потреб практичної фармації та ринку освітніх послуг, розширення спектра освітніх програм. Так, були розглянуті та внесені зміни в освітню професійну програму, включаючи доповнення «Загальні компетентності» пунктом 10 (за наказом МОН України №842 від 13.06.2024).

Отже, участь стейкхолдерів в оновленні змісту освітньої професійної програми «226 Фармація, промислова фармація» на новий навчальний рік, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності здобувачів освіти, які виходять на ринок праці, отриманню досвіду чи стажу роботи ще під час навчання. Так, роботодавці отримають фахівців з ґрунтовними теоретичними знаннями та затребуваними компетентностями на ринку праці.
Окрім того, під час засідання були заслухані та затверджені звіти викладачів кафедри щодо виконання навчально-методичної та наукової роботи. А також складено план роботи кафедри на новий навчальний рік.
Made on
Tilda