Новини МГУ

ЗУСТРІЧ З АСПІРАНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ

5 жовтня 2022 року в Міжнародному гуманітарному університеті відбулася зустріч аспірантів першого курсу з керівництвом університету та проведено перше засідання постійно діючого науково семінару з проблеми: «Новітні підходи до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії під часпроведення наукових досліджень».
У семінарі взяли участь перший проректор, д.психол.н., професор В.О. Лефтеров, проректор з науково-медичної роботи д.мед.н., професор Л.А. Ковалевська, начальник відділу аспірантуриО.І. Стеценко-Баранова, д.ю.н., професорД.Г. Манько, д.ю.н., професор Л.В. Діденко, к.психол.н., доцент В.Б. Бедан, к.ю.н, доцентВ.Л. Качуринер, к.філол.н., доцент Н.М. Шкворченко.
Слід зазначити, що у 2022-23 навчальному роціна перший курс аспірантури були зараховані здобувачі з п’яти спеціальностей, зокрема з «Права», «Міжнародного права», «Менеджменту», «Стоматології» та «Психології». Під час зустрічі-семінару здобувачі були ознайомлені з вимогами освітньо-наукових програм щодо здобуття теоретичних знань, умінь, достатніх для продукування нових ідей, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне чи практичне значення і захист дисертації.
Загалом перша зустріч аспірантів з керівництвом та провідними науковцями університету була змістовною, інформативною та сприяла долученню майбутніх науковців до традицій і цінностей наукової спільноти Міжнародного гуманітарного університету.
Made on
Tilda