Новини МГУ

Вітаємо колектив Міжнародного гуманітарного університету з успішним проходженням процедури акредитації!

Загальне
27 липня, на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України одноголосно було прийнято рішення про акредитацію освітньо-наукової програми МГУ з підготовки докторів філософії зі спеціальності 073 "Менеджмент". 
Ця акредитація є визнанням якісного освітнього процесу та ефективної наукової роботи у Міжнародному гуманітарному університеті. Вона дозволяє МГУ навчати та випускати докторів філософії з менеджменту, готувати управлінські, наукові та науково-педагогічні кадри найвищої кваліфікації не тільки для українських, але для зарубіжних підприємств, установ та організацій. Гарантом цієї програми - д.е.н., проф. Гончаруком А.Г. та усією командою МГУ докладено багато зусиль, щоб програма була визнана та отримала національну акредитацію. То ж вже у серпні, подаючи документи до вступу до аспірантури МГУ, вступники мають змогу навчатись на акредитованій програмі, що є ознакою якості вищої освіти у Міжнародному гуманітарному.

Made on
Tilda