Новини МГУ

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія життєвого простору особистості в сучасних умовах кризи, глобалізації та цифрової трансформації сусп

яка відбудеться 14-15 вересня 2023 року на базі Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса).

Програма конференції передбачає: пленарне та секційні засідання, інтерактивні дискусійні платформи, майстер-класи, тренінги, сесію запитань і відповідей тощо.

Мета проведення конференції: актуалізація проблем та теоретико-прикладна розробка психологічних засад формування життєвого простору особистості в сучасних умовах воєнного стану в Україні, процесів глобалізації та цифровізації.

До участі у конференції запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, студенти психологічної, педагогічної галузей, практикуючі психологи, фахівці спеціальної та інклюзивної освіти, галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення; представники державних установ та громадських організацій й інші фахівці.Тематичні напрями роботи конференції:

 • Сучасні тенденції становлення та розвитку психології життєвого простору особистості.
 • Психологічний супровід дітей та дорослих з особливими потребами в контексті євроінтеграційних змін.
 • Особистісне зростання та професійне становлення української молоді в умовах війни.
 • Особливості збереження психічного здоров’я особистості в кризових життєвих умовах.
 • Проблеми теорії та практики реалізації формування особистості в сучасному освітньому просторі.
 • Життєвий простір особистості, включеної до віртуальної реальності та глобальних контекстів існування.
 • Соціально-психологічні технології розвитку особистості та суспільства в цифрову еру.
 • Психологічні особливості кіберсоціалізації особистості та взаємодії людини з кіберпростором.
 • Психологічний супровід особистості в умовах воєнного часу.
 • Психологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань.
 • Удосконалення психологічної практики та розвитку системи психологічної допомоги населенню.
 • Професійна інтеграція психологів: зарубіжний досвід, тенденції та перспективи.Інтерактивні дискусійні платформи:

Платформа 1. Життєвий простір людини як простір її можливостей.

Платформа 2. Психореабілітація в контексті життєвого простору людини.

Платформа 3. Психологічні особливості професійної мобільності в сучасних умовах.

Платформа 4. Соціально-психологічні механізми впливу й наслідки епідеміологічних, екологічних, військових та інших загроз.Від учасників очікуємо ПРОПОЗИЦІЇ щодо проведення у межах конференції воркшопів, тренінгів, майстер-класів тощо.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді тез доповіді у збірці матеріалів конференції, а також видаються сертифікати, які буде надіслано електронною поштою.ФОРМА УЧАСТІ – змішана (з використанням платформи Zoom).

Для участі в роботі конференції просимо надіслати до 01 вересня 2023 року електронною поштою на адресу mgu_psyhology@ukr.net:

• заявку на участь у роботі конференції (бланк заявки додаємо);

• тези доповіді.

ТЕЗИ доповідей учасників конференції подаються до 01.09.2023 та будуть опубліковані електронною збіркою і розміщені на сайті Міжнародного гуманітарного університету протягом місяця після конференції.

Тези приймаються українською або англійською мовами. Електронний варіант тексту тез обсягом 3-4 повних сторінок формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування. У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Ivanenko_tezy.

Матеріали друкуються в авторській редакції. Повну відповідальність за зміст, достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних несуть автори опублікованих матеріалів. Тези, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.

Контактна особа: Бедан Вікторія Борисівна – завідувачка кафедри психології та педагогіки, тел.:+38(063)-403-72-08.ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Психологія життєвого простору особистості в сучасних умовах кризи, глобалізації та цифрової трансформації суспільного життя 14-15 вересня 2023 року

П.І.Б. учасника (повністю)


Науковий ступінь


Вчене звання


Місто, держава


Місце роботи / навчання (повна назва ЗВО, організації, установи)


Посада /статус


Тема доповіді

Контактні телефони


E-mail:
Made on
Tilda