Новини МГУ

Шановні колеги, дорогі друзі!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Сучасні трансформації у світовій економіці: виклики та пріоритети розвитку», яка відбудеться 27 жовтня 2023 року в місті Одесі на базі Міжнародного гуманітарного університету. До участі запрошуються здобувачі економічних та юридичних спеціальностей.
Конференція зареєстрована в УІНТЕІ (посвідчення № 372).
Мета конференції: аналіз сучасних теоретико-методичних та практичних проблем розвитку світової економіки.
Форма участі: змішана, платформа Zoom.
Робочі мови конференції: українська, англійська.
Орієнтовний регламент роботи конференції:
27 жовтня 2023 року:
пленарне засідання та робота секцій:
1000 – 1100 – реєстрація
1100 – 1230 – пленарне засідання
1230 – 1300 – перерва
1300 – 1500 – секційні засідання
1600 – підведення підсумків роботи конференції

Організаційний комітет конференції

Голова оргкомітету:

Громовенко К.В. – д.ю.н., проф., ректор Міжнародного гуманітарного університету.

Члени оргкомітету:

Лефтеров В.О. – д-р псх.н., проф., Перший проректор Міжнародного гуманітарного університету;

Тицька Я.О. – к.ю.н., доц., декан факультету права та економіки Міжнародного гуманітарного університету;

Нестерова К.С. – к.е.н., доц., завідувач кафедри економіки і міжнародних економічних відносин Міжнародного гуманітарного університету;
Апонте Глорія – PhD, професор, Католицький університет Андреса Белло, Венесуела;
Лаві Уоррен – PhD, доцент, Іллінойський університет в Урбана-Шампейн, США;
Малдонадо Алехандро Кастільйо – PhD, професор, університет Монтерей, Мексика;
Артюх О.В.– д.е.н., проф., професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету;
Головченко О.М. – д.е.н., проф., професор кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті Національного університету «Одеська морська академія»;
Демиденко В.В. – к.е.н., доц., декан факультету економіки та управління Черкаського державного технологічного університету.

Живко З.Б. – д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту Львівського державного університету внутрішніх справ;

Наумов О.Б. – д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного авіаційного університету;

Степанов В.М. - головний наук. співр., д.е.н., професор Державної установи «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»;

Шандова Н.В. – д.е.н., професор, зав. кафедри економіки, підприємництва і економічної безпеки Херсонського національного технічного університету;

Міністерство освіти і науки України

Міжнародний гуманітарний університет

Іллінойський університет в Урбана- Шампейн (США)

Католицький університет Андреса Белло
(Венесуела)
Монтерейський університет (Мексика)

Варшавський університет менеджменту «Collegium Humanum» (Польща, м. Варшава)

Львівський державний університет внутрішніх справ

Національний авіаційний університет

Національний університет «Одеська морська академія»

Херсонський національний технічний університет

Черкаський державний технологічний університет

Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України»

Агенція транскордонного співробітництва «Єврорегіон Нижній Дунай»

Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених на тему:
«СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»
27 жовтня 2023 року
м. Одеса
Made on
Tilda