Новини МГУ

Проєкт «Сприяння академічній свободі в Україні»


Проєкт «Сприяння академічній свободі в Україні»

«Erasmus+ KA220-HED - Партнерство у сфері вищої освіти»

В рамках проєкту Erasmus+ «Promoting Academic Freedom in Ukraine (FreeAc)» представники Міжнародного гуманітарного університету (професор Андрейченко С.С., доцент Бааджи Н.А., доцент Качурінер В.Л.) 28-29 лютого 2024 року взяли участь у стартовій зустрічі, що відбулася на базі координатора проєкту - Університету імені Карла та Франца, м. Грац (Австрія).

Партнерами проекту є також Сумський державний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет імені Адама Міцкевича у Познані, CESIE (Італія), KMOP (Греція), WUS (Всесвітня університетська служба) (Австрія).

Мета проєкту полягає у посиленні співпраці між закладами вищої освіти України та закладами вищої освіти у Європейському Союзі, а також у сприянні проведенню досліджень, навчання, викладання та поширенню українською науковою спільнотою результатів своєї роботи в сучасних реаліях.

Разом із партнерами із Польщі, Італії, Австрії та Греції було визначено спільну стратегію дій згідно із планом проєкту. Іноземні партнери прийняли до уваги поточні проблеми і прогалини, що наразі впливають на ефективність освітнього процесу в Україні. Іноземні партнери надаватимуть допомогу у лекційному забезпеченні, в організації вебінарів для студентів, проведенні літніх шкіл, тощо.

Результати запланованих досліджень в рамках проекту сприятимуть розумінню впливу війни на вищу освіту та членів академічних кіл та академічну свободу та формуватимуть стратегії узгодження післявоєнної системи вищої освіти з цінностями Європейського простору вищої освіти та ЄС.
Made on
Tilda