Новини МГУ

09.11.2022 року відбулась зустріч гаранта Качурінер Вікторії Львівни зі здобувачами ОП «Міжнародне право» початковий рівень (короткий цикл).

Гарант ОП Качурінер Вікторія Львівна обговорила зі здобувачами вищої освіти такі питання:

ž  реалізація в університеті студентоцентрованного підходу;

ž  дотримання академічної доброчесності;

ž  забезпечення дотримання прав людини, толерантної поведінки, недискримінації, співпраці і взаємоповаги;

ž  можливості здобувачів будувати власну траєкторію навчання під час вибору дисциплін;

ž  навчання за індивідуальним графіком;

ž  вибір бази практичної підготовки;

ž  політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією);

ž  процедури проведення контрольних заходів, порядок повторного проходження контрольних заходів, порядок оскарження процедури та результати проведення контрольних заходів.

Здобувачі виявили зацікавленість багатьма питаннями, зокрема, що таке академічна доброчесність, який порядок повторного проходження контрольних заходів.

Made on
Tilda