Новини МГУ

Обговореняя ОПП для магістрів філології

19.06.2024 на кафедрі германських та східних мов і перекладу відбулося розширене засідання кафедрі присвячене обговоренню проєкту ОПП другого (магістреського) рівня спеціальності 035 – Філологія.
На засіданні були прісутні к. філол. н., доц., завідувачка кафедри Фрумкіна А. Л., в. о. декана фаультету лінгвістики та перекладу, викл. Адамова Г. В. д. філол. н., проф. Зубов М. І., к. філол. н., доц. Глушко Т. В., викл. Адамова Г. В., викл. Златовласова О.В., асистент Кривда Л. Р., лаб. Глушко А. М. та аспірант кафедри Мінаков І.;
Запрошені колегі з інших кафедр д. філ. н., проф. завідувачка кафедри РГФтаМВІМ Шкворченко Н. М., д. пед. н., проф., професор кафедри РГФтаМВІМ Цокур О. С., д. філ. н., проф., завідувачка кафедри ІМПС Мізецька В. Я., д. філ. н., проф., професор кафедри ІМПС Бардіна Н. В.
Для обговорення ОПП запросили також здобувачів магістерського рівня спеціальності 035–Філологія: Парфенюк М., Красневич А., Чернега А., Кербут Т. Зпрошений представник первинної профспілкової організації студентів – Воронова А.

За результатаи обговорення ухвалили: 1) Перенесення курсу «Парадигми і методи сучасної лінгвістики» у 2 семестр, а курсу «Теорія і практика лінгвістичного дослідження» – у 3 семестр.
2) Ввести у 3 семестрі курс «Міжнародна літературна аналітика»;
3) Проводити асистентську практику у 2 семестрі.
4) Ввести компоненту «Історія лінгвістичної думки». ВК 4 ввести як «Новітні освітні та цифрові технології».
Made on
Tilda