Новини МГУ

Атестація педагогічних працівників Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету

Атестація педагогічних працівників – це комплекс заходів, що спрямований оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

У 2023 році стартувала атестаційна кампанія відповідно до нових стандартів, затверджених у Положенні про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України №805 від 09.09.2022р.). Зокрема, новим Положенням змінено вимоги щодо вивчення практичного досвіду педагогів.

Атестаційною комісією Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету затверджено графік заходів з вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2024 році.

Для належного оцінювання професійних компетентностей викладачів педагогічні працівники заздалегідь надали до атестаційної комісії необхідні матеріали з різних видів діяльності за міжатестаційний період, завдяки чому члени комісії мали можливість детально ознайомитися з результатами їх роботи.

Атестаційна комісія вивчила досвід роботи педагогічних працівників, які атестуються: проведено аналіз виконання нормативних вимог щодо підвищення кваліфікації в міжатестаційний період, опанування технологіями дистанційного навчання в умовах воєнного стану, узагальнено досвід педагогічної майстерності та навчально-методичної роботи, якості проведення занять, успішності здобувачів, участі в профорієнтаційній та громадській роботі закладу освіти.

21 березня 2024 року атестаційною комісією було ухвалено:

1. Білоброву В.М., Пасісниченко А.М., Петуховій Т.А., Русу О.П., –присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

2. Горицькій О.В., Саєнко Л.В. – підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєне педагогічне звання «викладач-методист».

Дякуємо нашим викладачам за самовіддану працю та бажаємо подальших успіхів, досягнень в науковій та професійній діяльності!
Made on
Tilda