Новини МГУ

10 листопада 2022 р. відбулася чергова зустріч аспірантів кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету

з гарантом Освітньо-наукової програми «Міжнародне право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти д.ю.н., проф. Андрейченко С.С. та науково-педагогічними працівниками. На зустрічі обговорювалися питання дотримання академічної доброчесності та заслухалася ініціатива аспірантів, що є одночасно практиками (Гуміров О., Купрій А., Карпова К.), щодо запровадження курсу лекцій-зустрічей із здобувачами за початковим рівнем (молодший бакалавр) вищої освіти та першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне право» Міжнародного гуманітарного університету.
Made on
Tilda