Новини МГУ

Вітаємо директорку Фахового коледжу Міжнародного гуманітарного університету Шарапановську Ю.В. та наукового керівника професора  Шкворченко Н.М.  з успішним захистом дисертації

19 квітня 2024 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради Міжнародного гуманітарного університету відбувся захист дисертації Шарапановської Юлії Вікторівни на тему: «Реалізація концепту PANDEMIC в англомовному медійному дискурсі (лінгвосоціальний аспект)» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія», науковий керівник доктор філологічних наук, професор Шкворченко Наталія Миколаївна.

Рaзoва спеціалізована вчена рада працювала у такому складі:
Голова ради – Мізецька Віра Ярославівна, д. філол. н., професор, завідувачка кафедри іноземних мов професійного спілкування Міжнародного гуманітарного університету;

Рецензент – Оренчак Ольга Олексіївна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов Міжнародного гуманітарного університету;

Офіційні опоненти: Потапенко Сергій Іванович, д. філол. н., професор кафедри англійської філології і філософії мови, Київський національний лінгвістичний університет; Приходько Ганна Іллівна, д. філол. н., професор, професорка кафедри англійської філології та лінгводидактики, Запорізький національний університет; Смаглій Валерія Михайлівна, д. філол. н., професор, завідувачка кафедри філології, Одеський національний морський університет.
У своїх виступах при обговоренні дисертаційного дослідження офіційні опоненти та всі члени спеціалізованої вченої ради відзначили високий науковий рівень, бездоганне володіння тематикою досліджень, фахові та ґрунтовні відповіді, публікаційну активність дисертантки, та за результатами відкритого голосування разова спеціалізована вчена рада присудила Юлії Шарапановській ступень доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія».
Made on
Tilda