Новини МГУ

Обговорення проекту освітньо-професійної програми "Музичне мистецтво" 2024-2025 н.р.

На кафедрі музичного мистецтва та звукорежисури 24 травня 2024 року відбулося обговорення проекту освітньо-професійної програми "Музичне мистецтво" 2024-2025 н.р. за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, в якому прийняли участь: гарант вказаної ОПП, завідувач кафедри та викладачі освітніх компонентів магістратури, стейкхолдери-роботодавці, а також українські і іноземні здобувачі-магістранти першого курсу кафедри ММЗ. Присутніми були надані цікави пропозиції щодо удосконалення та розширення змісту ОПП за рахунок введення нових вибіркових дисциплін, доповнення новими темами вже існуючих обов'язкових і вибіркових дисциплін.
Made on
Tilda