Новини МГУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ»

Круглий стіл проходив під головуванням першого проректора університету, професора Василя Лефтерова, декана факультету Ганни Адамової та завідувачки кафедри педагогіки та психології, доцента Наталі Меленчук.

📍В роботі круглого столу взяли участь понад 80 учасників (очно і онлайн), серед яких були науково-педагогічні працівники, викладачі і здобувачі закладів освіти, керівники і працівники психологічних служб, реабілітаційних консультаційних центрів, інші фахівці-практики в галузі психології, представники громадських організацій, а також здобувачі вищої МГУ освіти за ОПП «Психологія».

📍Круглий стіл проводився з метою розгляду актуальних проблем психологічної освіти в реаліях сучасної Україні, встановлення партнерських відносин та інтеграції зусиль науковців і практиків щодо удосконалення освітніх програм заспеціальністю «Психологія».

🖋️Під час круглого столу перший проректор університету професор Василь Лефтеров звернув увагу на такі важливі питання щодо підвищення якості вищої освіти, як неформальна освіта, академічна мобільність, організація практики, студентоцентрований підхід тощо.

Предметом обговорення також були такі питання, як:
✅досвід підготовки психологів в зарубіжних країнах (з доповідями виступали
професор Світлана Єрмакова та кандидат психол. наук Едуард Лебединський);
✅ особливості отримання психологічної освіти в умовах війни (з доповіддю виступав професор Сергій Миронець);
✅ удосконалення освітніх програм за спеціальністю «Психологія». З пропозиціями виступали стейкхолдери (Гертруда Шпатаковська; Андрій Бортов; Валентина Босько) та інші фахівці-практики в галузі психології.

Виражаємо вдячність всім учасникам за цікаві обговорення та корисний обмін думками!
Made on
Tilda