Новини МГУ

МГУ навчає аспірантів та студентів академічному англійському письму

Наука Навчання
У 2020 р. у Міжнародному гуманітарному університеті було створено Центр наукових компетенцій та академічного письма (ЦНКАП), що є унікальним для нашої країни підрозділом університету, який сприяє підвищенню якості та інтернаціоналізації наукової роботи викладачів, аспірантів та студентів МГУ. Серед важливих напрямів роботи ЦНКАП є організація навчального процесу з розвитку комунікаційних та мовних навичок, які необхідні сучасному вченому, а також залучення студентів та аспірантів МГУ до науково-дослідної діяльності міжнародного рівня. Саме на реалізацію цих напрямів спрямований цикл занять у формі воркшопів з академічного англійського письма, які проводяться к.ф.н., доц. Шкворченко Н.М. для аспірантів та студентів МГУ.
Ці заняття відбуваються від 27.01.2021 р. в онлайн-формі, щоразу до них долучається все більша кількість аспірантів та студентів МГУ, які розуміють, що без академічної англійської мови та письма у сучасному науковому світі неможливо оцінити актуальність проблеми, зрозуміти існуючи погляди різних науковців, донести результати своїх досліджень до міжнародної наукової спільноти та отримати важливі відгуки. У сучасному глобальному світі англійська мова є необхідним атрибутом здійснення наукової роботи та публікації її результатів.
14.04.2021 р. відбувся черговий воркшоп цього циклу, на якому були присутні аспіранти різних програм та курсів, а також студенти, які вивчають основи наукової діяльності та цікавляться наукою. Після інформативної доповіді доц. Шкворченко Н.М. відповідала на запитання, що цікавлять здобувачів вищої освіти, зокрема щодо спеціальної англійської термінології в окремих науках (від аспіранта ОНП «Право» Копиткова В.), необхідності публікуватись у міжнародних виданнях (від аспіранта ОНП «Менеджмент» Корольова І.), тощо.
Присутні здобувачі вищої освіти високо оцінили проведене заняття та подякували доповідачці за важливі знання, які вони здобули під час нього. Наступна зустріч за цим циклом має відбутись у травні, згідно Плану роботи ЦНКАП на 2021 р. (https://mgu.edu.ua/cnkap)
Made on
Tilda