Новини МГУ

На факультеті Права та економіки Міжнародного гуманітарного університету, відбулося обговорення Освітньо-наукової програми підготовки за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти Доктор філософії

Враховуючи, що за результатами акредитаційної процедури, 27 червня 2023 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (https://naqa.gov.ua/) – (надалі – Національне агентство) прийняло рішення акредитувати зазначену освітню програму, Гарант ОНП Право, проєктна група по ОНП Право, стейкхолдери та представники кафедр університету провели розширене засідання на якому були розглянуті рекомендації та пропозиції щодо удосконалення та оновлення ОНП Право. В обговоренні прийняли участь члени проєктної групи: Манько Д. Г. – доктор юридичних наук, доцент, завідуючий кафедрою державно-правових дисциплін (керівник проєктної групи, гарант ОНП) (https://ileir.od.ua/manko); члени проектної групи: доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою кримінального права, процесу і криміналістики Подобний О. О. (https://ileir.od.ua/podobniy); д.ю.н., професор, в.о.завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін та статистики Діденко Л. В. (https://ileir.od.ua/didenko), Макаров І. М., адвокат, адвокатське бюро «Макаров та партнери» (https://www.facebook.com/pravoodessa/?locale=ru_RU), Цховребова М.Г. здобувач 1 року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Міжнародного гуманітарного університету. Значний внесок та слушні рекомендації надали представники академічної спільноти та роботодавців, зокрема: доктор юридичних наук, професор, головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради України, професор Державного податкового університету – Камінська Н.В. (https://dpu.edu.ua/?view=article&id=657:kaminska-nataliia-vasylivna&catid=88); ректор Комунального закладу вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» – Задорожна Л. К. (https://oano.od.ua/uk/site/kerivnitstvo-.html); керівник апарату П'ятого апеляційного адміністративного суду – Плотніцька С. Б. (https://5aa.court.gov.ua/sud4854/). За результатами засідання було прийнято рішення підготувати зміни до чинної ОНП Право та надати оновлену редакцію на затвердження Вченою радою Міжнародного гуманітарного університету. Проведений захід, рішення Національного агентства, нещодавній захист дисертації за цією програмою (https://mgu.edu.ua/tpost/geuupivm51-17-chervnya-2023-roku-vdbulosya-zasdanny), підкреслюють той факт, що попри важки умови воєнного стану в Україні, наука, у Міжнародному гуманітарному університеті, продовжує свій розвиток! Слава Україні!
Made on
Tilda