Акредитація правоохоронна діяльність бакалавр

Освітньо-наукові програми

2018
2019
2020
Навчальні плани
2018
2019
2020
Робочі навчальні плани
2018
2019
2020
Протоколи моніторингу та громадського обговорення освітньо-наукових програм
2018
2019
2020
Рецензії та відгуки на освітньо-наукові програми
2018
2019
2020
Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін
Силабуси
Робочі програми
Кадрове забезпечення освітньо-наукових програм
Профайли науково-педагогічних працівників
Картки самоаналізу виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Відомості про підвищення кваліфікації
Відповідність викладачів дисциплінам, що викладаються

МГУ

Made on
Tilda