Дисертаційні ради

Спеціалізовані вчені ( дисертаційні ) ради Міжнародного гуманітарного університету

Важливим кроком до подальшої активізації науково-дослідної роботи у Міжнародному гуманітарному університеті була робота 2-х спеціалізованих вчених рад, а саме:

спеціалізована вчена рада К 41.136.01 з розгляду і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно – розшукова діяльність. Голова ради Крижановський А. Ф. д.ю.н., проф., зав. кафедри державно правових дисциплін ІПЕМВМГУ, секретар доцент Манько Д.Г.;
спеціалізована вчена рада К 41.136.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22-Стоматологія строком до 31 грудня 2020 року, голова ради Чумакова Ю.Г., д.мед.н., проф., професор кафедри загальної стоматології ОМІ МГУ, секретар ради, доцент Заградська О.Л.

Всього захищено дисертацій у 2-х спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних, філологічних та медичних наук:
- у 2010 році захищено 4 дисертацій;
- у 2011 році захищено 8 дисертацій;
- у 2012 році захищено 16 дисертацій;
- у 2013 році захищено 23 дисертації;
- у І півр.2014 року захисту дисертацій не було;
- у 2014 році захищено 6 дисертацій;
- у І півр.2015 року захищено 20 дисертацій ;
- у 2015 році захищено 29 дисертацій;
- у І півр.2016 року захищено 6 дисертацій;
- у 2016 році захищено 10 дисертацій;
- у І півр.2017 року захищено 8 дисертацій;
- у 2017 році захищено 9 дисертацій;
- у І півр.2018 року захищено 5 дисертацій.
- у 2018 році захищено 8 дисертацій
- у І півр.2019 року захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій.
- у 2019 році захищено 3 докторські та 12 кандидатських дисертацій.
- у І півр.2020 року захищено 3 дисертації.
- у 2020 році захищено 3 дисертації.

Таблиця 2: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованій вченій раді Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету дисертацій за 2020 року
Таблиця 2- А: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованій вченій раді К 41.136.03 Міжнародного гуманітарного університету дисертацій за I півріччя 2020 року
Таблиця 3. Результати захисту кандидатських дисертацій аспірантами Міжнародного гуманітарного університету у 2020 році

Таблиця 3-А. Результати захисту докторських і кандидатських дисертацій працівниками Міжнародного гуманітарного університету 2020 року
Прийняті до захисту дисертації

МГУ

Made on
Tilda