Дисертаційні ради

Спеціалізовані вчені ( дисертаційні ) ради Міжнародного гуманітарного університету

Важливим кроком до подальшої активізації науково-дослідної роботи у Міжнародному гуманітарному університеті була робота 2-х спеціалізованих вчених рад, а саме:

спеціалізована вчена рада К 41.136.01 з розгляду і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно – розшукова діяльність. Голова ради Крижановський А. Ф. д.ю.н., проф., зав. кафедри державно правових дисциплін ІПЕМВМГУ, секретар доцент Манько Д.Г.;
спеціалізована вчена рада К 41.136.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22-Стоматологія строком до 31 грудня 2020 року, голова ради Чумакова Ю.Г., д.мед.н., проф., професор кафедри загальної стоматології ОМІ МГУ, секретар ради, доцент Заградська О.Л.

Всього захищено дисертацій у 2-х спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних, філологічних та медичних наук:
- у 2010 році захищено 4 дисертацій;
- у 2011 році захищено 8 дисертацій;
- у 2012 році захищено 16 дисертацій;
- у 2013 році захищено 23 дисертації;
- у І півр.2014 року захисту дисертацій не було;
- у 2014 році захищено 6 дисертацій;
- у І півр.2015 року захищено 20 дисертацій ;
- у 2015 році захищено 29 дисертацій;
- у І півр.2016 року захищено 6 дисертацій;
- у 2016 році захищено 10 дисертацій;
- у І півр.2017 року захищено 8 дисертацій;
- у 2017 році захищено 9 дисертацій;
- у І півр.2018 року захищено 5 дисертацій.
- у 2018 році захищено 8 дисертацій
- у І півр.2019 року захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій.
- у 2019 році захищено 3 докторські та 12 кандидатських дисертацій.
- у І півр.2020 року захищено 3 дисертації.
- у 2020 році захищено 3 дисертації.

Таблиця 2: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованій вченій раді Д 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету дисертацій за 2020 року
Таблиця 2- А: Перелік поданих та захищених у Спеціалізованій вченій раді К 41.136.03 Міжнародного гуманітарного університету дисертацій за I півріччя 2020 року
Таблиця 3. Результати захисту кандидатських дисертацій аспірантами Міжнародного гуманітарного університету у 2020 році

Таблиця 3-А. Результати захисту докторських і кандидатських дисертацій працівниками Міжнародного гуманітарного університету 2020 року
Прийняті до захисту дисертації
Спеціалізована вчена рада ДФ 41.136.001 Міжнародного гуманітарного університету
Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.136.001 Міжнародного гуманітарного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тищенко Юрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08-Право за спеціальністю 081-Право, утворено відповідно до Наказу МОН № 566 від 24 травня 2021 р., «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України».

Тема дисертації: «Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від військової служби».

ОГОЛОШЕННЯ!!!
про призначення дати засідання
спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.001
Міжнародного гуманітарного університету

Повідомляємо, що засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.001 Міжнародного гуманітарного університету для проведення разового публічного захисту дисертації Тищенка Юрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» відбудеться 24.07.2021 року об 11:00 год., з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу на платформі ZOOM.
Посилання: https://us05web.zoom.us/j/4730794563?pwd=S1kzZFZoY...
код доступу: 123243
Здобувач – Юрій Володимирович ТИЩЕНКО
Назва дисертації – «Методика розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від військової служби»
Науковий керівник – Олександр Олександрович ПОДОБНИЙ
Голова ради – Денис Григорович МАНЬКО
Рецензенти:
Анатолій Михайлович ПРИТУЛА
Світлана Олегівна ЗАГОРОДНЮК
Опоненти:
Діана Борисівна СЕРГЄЄВА
Дмитро Миколайович ЦЕХАН


МГУ

Made on
Tilda